Priser

Priser pr. døgn

Telt ……………………………………… Kr. 120,-

Caravan ……………………………….. Kr. 150,-

Bobil ……………………………………. Kr. 150,-

Strøm ……………………………………Kr.  20,-


Kårstua ……. 3 soverom/6 personer……. Døgnpris  Kr. 500,- inkludert båt + bensin

………………………………………………….. Ukepris     Kr. 3.500,-

Hytter (utleie) ……………………………….. Døgnpris  Kr. 400,-

…………………………………………………….. Ukepris  Kr. 2.800,-

Gass / 11 kg beholdere…………………………………. Kr. 190,- selges på Bytås stasjon 5 km mot E39